• Prémium Balaton Ingatlaniroda - 8360 Keszthely Deák Ferenc utca 14.

Összehasonlítás

1. Adatkezelő(k):

Prémium Balaton Ingatlaniroda, amely az alábbi céget foglalja magába:

Prémium Balaton 2018 Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 14., cégjegyzék száma: 20-09-076151, képviseli: Dominkó Ildikó)

A Prémium Balaton Ingatlaniroda adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

  Adatkezelés célja adatkezelés jogalapja kezelt adatok köre Kik férhetnek az adatokhoz?
A. az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja

– a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei Az ügyfél személyes adataihoz a Prémium Balaton 2018 Kft.-n kívül a Prémium Balaton 2018 Kft-vel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.

 

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Prémium Balaton Ingatlaniroda jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja

– az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma Az ügyfél személyes adataihoz a Prémium Balaton 2018 Kft-n kívül a Prémium Balaton 2018 Kft.-vel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye Az ügyfél személyes adataihoz a Prémium Balaton 2018 Kft. fér hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.
  számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai Az ügyfél személyes adataihoz a Prémium Balaton 2018 Kft. fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.
B. A Prémium Balaton Ingatlaniroda szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen

 

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan adatai Prémium Balaton 2018 Kft.

 

 
A Prémium Balaton 2018 Kft. által nyújtott  3D webséta szolgáltatáshoz az ügyfél adatai  abból a célból, hogy az ügyféllel a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

 

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai Prémium Balaton 2018 Kft.
Az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

– név

– e-mail cím

– telefonszám

– ingatlan paramétei

– ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

 

– Prémium Balaton 2018 Kft., valamint

a vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

 

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.) Prémium Balaton 2018 Kft.

3. Adattovábbítás

A Prémium Balaton Ingatlaniroda az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

A Prémium Balaton Ingatlaniroda az ügyfél személyes adatait a Prémium Balaton Ingatlaniroda megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

Prémium Balaton Ingatlaniroda az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján és Számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Prémium Balaton Ingatlaniroda az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

A Prémium Balaton 2018 Kft-vel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók).

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Prémium Balaton Ingatlaniroda által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink a Prémium Balaton 2018 Kft. címére (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 14.) megküldött levélben vagy a [email protected] e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a visszavonást megtennie.

7. Az ügyfél kötelezettségei

Az ügyféllel megbízási szerződésben álló Prémium Balaton 2018 Kft. a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

Az ügyféllel megbízási szerződésben álló Prémium Balaton 2018 Kft. a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról a Prémium Balaton 2018 Kft.-t.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Prémium Balaton Ingatlanirodát a [email protected] e-mail címre küldött vagy a 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 14. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Cookie-k (sütik) kezelése E honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Mik is azok a sütik? A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és a személyes beállításokat (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Bármikor törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a személyazonosság megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. A sütik karbantartása Lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért keressen rá a Google keresőben a “sütik kezelése törlése” kulcsszavakra, és keresse meg a böngészőre vonatkozó bejegyzéseket. Törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végezni egyes beállításokat, és számolni kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Bezárás